DE VOLGENDE TWEEJAARLIJKSE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING

zal plaats nemen van 11 april tot 19 april 2020

Het reglement zal beschikbaar zijn begin juni