Statutaire zetel: 7 rue Mazy à 5001 NAMUR

Bank: BE64  1430  8147  5152

  Ondernemingsnummer: 0838852634     

E-Mail : lespastellistesbelges@hotmail.com


De vrijwillige leden van de VZW zijn:

 


Voorzitter & Sponsoring
Schatmeester & site management
Secretariaat, cursus & stage

Ondervoorzitter, cursus

Jeannine Alexandre
(Te beperken)
Marie-Claude Demeyer
Marianne Modave                                            Ons doel is:

  • Pastel herstellen in zijn oude glorie, zodat deze techniek "herleeft" in België.
  • Ontmoeting tussen kunstenaars stimuleren;  uitwisseling met andere Europese Pastellistenverenigingen.
  • Sages organiseren onder de deskundige leiding van erkende Pastellisten.
  • Jaarlijks één of meerdere tentoonstelling organiseren.
  • Via de pers de activiteiten voor het publiek bekendmaken, zoals tentoonstellingen, stages...